Đầu dò siêu âm tiếp xúc trực tiếp

Đầu dò siêu âm tiếp xúc trực tiếp là dạng đầu dò đơn biến tử, sóng dọc, có mục đích sử dụng khi kiểm tra sử dụng tia vuông góc với vật kiểm tra

A contact transducer is a single element longitudinal wave transducer intended for use in direct contact with a test piece. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá