Đầu dò siêu âm tiếp xúc trực tiếp

Đầu dò siêu âm tiếp xúc trực tiếp là dạng đầu dò đơn biến tử, tạo sóng dọc, có mục đích sử dụng để kiểm tra tia vuông góc với vật kiểm tra.

A contact transducer is a single element longitudinal wave transducer intended for use in direct contact with a test piece.

Liên hệ nhận báo giá