Đầu dò dòng xoáy sử dụng với motor quay khác

Đầu dò dòng xoáy sử dụng với bộ quét xoay khác bao gồm nhiều loại đầu chuyên dụng, chẳng hạn như sê-ri loại X có thể điều chỉnh, sê-ri loại Y có thể điều chỉnh, sê-ri Countersink và sê-ri Countersink bằng Thép không gỉ.

The other rotating scanner probes section includes a variety of specialized scanner probes, such as the Adjustable X type series, the Adjustable Y type series, the Countersink series, and the Countersink Stainless Steel series.

Liên hệ nhận báo giá