Bộ quét ăn mòn 2 trục tự động MapROVER

MapROVER là bộ quét lập bản đồ ăn mòn 2 trục có động cơ hoàn toàn tự động. Khi kết hợp với giải pháp lập bản đồ ăn mòn phased array HydroFORM, nó là một công cụ mạnh mẽ để dựng hình ảnh C-scan về độ dày thành còn lại và các điểm bất thường trong vật liệu.

The MapROVER is a fully automated, motorized 2-axis corrosion mapping scanner. When combined with the HydroFORM phased array corrosion mapping solution, it is a powerful tool for C-scan imaging of remaining wall thickness and mid-wall anomalies.

Liên hệ nhận báo giá