Hệ thống kiểm tra LRUT Wavemaker® G4mini​

Hệ thống Wavemaker ® ​​G4mini được thiết kế để nhanh chóng kiểm tra 100% khối lượng đường ống dài từ một vị trí. Wavemaker ® ​​G4mini cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống Wavemaker ® ​​đời trước, cũng như bổ sung một số tính năng mới trong thân máy nhỏ (22 x 30 x 13 cm) và nhẹ. G4mini tự động nhận dạng cảm biến và cho phép người kiểm tra cấu hình rất nhanh các tùy chọn kiểm tra, đảm bảo chất lượng dữ liệu tốt nhất.

The Wavemaker® G4mini system is designed to quickly inspect 100% of the volume of long lengths of pipelines from one position. The Wavemaker® G4mini offers all of the traditional Wavemaker® features and some new ones in a small (22 x 30 x 13 cm) and lightweight package. The G4mini automatically recognises the sensor and allows the inspector to very quickly configure the test options, ensuring best data quality.

Liên hệ nhận báo giá
Mã: G4mini Danh mục: Từ khóa: , ,