Thiết bị kiểm tra từ tính dòng V-Series

Hệ thống kiểm tra từ tính dòng V-Series chuyển đổi giữa AC/HWDC, từ hóa vòng hay sử dụng cuộn dây 5 vòng để từ hóa dọc. Có nhiều model để lựa chọn. Sản phẩm có thể tùy chỉnh theo chiều dài và đường kính cuộn dây. Xin liên hệ chúng tôi để nhận báo giá chính thức.

Magnetic Particle Testing Equipment delivering AC and HWDC for circular magnetization and 5 turn coils for longitudinal magnetization with several model configuration.

Liên hệ nhận báo giá