Hạt từ tính huỳnh quang phương pháp ướt ZChek F9

Zchek F9 là bột từ huỳnh quang được sử dụng cho các ứng dụng rèn và kiểm tra linh kiện tự động.

Zchek F9 is Fluorescent magnetic particles specially designed for forging and auto component application.

Liên hệ nhận báo giá