Thiết bị đo chiều dày chai nhựa, chai thủy tinh, chai PET Magna-Mike 8600

Thiết bị Magna-Mike sử dụng hiệu ứng Hall trong điện từ trường, với đầu dò có từ tính để đo chính xác chiều dày vật liệu phi từ tính của các vật mỏng như chai lọ nhựa, thủy tinh.

The Magna-Mike is a Hall Effect thickness gage that uses a magnetic probe to perform accurate measurements on nonferrous and thin materials such as plastic bottles. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá