Hệ thống kiểm tra từ tính tự động theo yêu cầu khách hàng

Hệ thống kiểm tra hạt từ tính (MPI) được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, hoạt động tin cậy, linh hoạt và bền cho môi trường công nghiệp với các lựa chọn về mức độ tự động hóa, dòng từ hóa, bao gồm AC, DC nửa sóng và DC toàn sóng. Thiết bị có thể được tùy biến cho các chi tiết thử nghiệm cụ thể. Xin liên hệ VISCO để nhận báo giá chính thức.

Magnetic particle inspection (MPI) systems are custom designed, reliable, flexible and durable for industrial environments with choice of degrees of automation, magnetization flow, including AC, half-wave DC and full-wave DC. Equipment can be customized for specific part and component. Please contact VISCO for official quotation.

Liên hệ nhận báo giá