Yêu cầu kỹ thuật hệ thống kiểm tra hạt từ tính theo Nadcap

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các yêu cầu của Nadcap với hệ thống từ hóa phù hợp và các tài liệu cần chuẩn bị khi tiến hành xin giấy phép hay đánh giá.

Có thể mô tả nhanh chóng cách vận hành của hệ thống quản lý chất lượng trong một câu “Hãy nói những gì bạn làm và làm những gì bạn nói“. Các quy trình công việc cần được lập thành văn bản (Hãy nói những gì bạn làm), và các cuộc đánh giá thường xuyên xác minh rằng những thủ tục đang được tuân thủ đúng (Hãy làm những gì bạn nói).

Đối với các nhà cung cấp thực hiện kiểm tra hạt từ tính (MPI) muốn được Nadcap công nhận, phần thứ hai có thể khó thực hiện bởi nhiều lý do. Trong các năm qua, sự không phù hợp phổ biến nhất mà các thanh tra viên của Nadcap phát hiện là chứng minh được rằng các bộ phận đã được từ hóa đúng theo quy trình hoặc bảng hướng dẫn kỹ thuật. Để chứng minh từ hóa được thực hiện thích hợp, trước tiên bạn cần biết những gì nằm trong quy trình.

Các quy trình bằng văn bản để kiểm tra hạt từ tính phải tham khảo tiêu chuẩn quản lý và phải được nhân viên cấp III có trách nhiệm phê duyệt . Có rất nhiều chi tiết được yêu cầu để xác định toàn bộ quy trình, bao gồm xác định bộ phận, vật liệu được sử dụng, kiểm tra kiểm soát quá trình, xử lý trước và sau và đánh dấu các bộ phận sau khi kiểm tra.

Bảng hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra cho một bộ phận cụ thể phải bao gồm các thông tin sau:

  • Thiết bị được sử dụng để từ hóa các bộ phận
  • Loại dòng điện từ hóa: AC, HWDC, FWDC, 3 pha, v.v.
  • Các hướng từ trường và thứ tự chúng được áp dụng
  • Phương pháp từ hóa bộ phận: head shot, coil shot, cable wrap, v.v.
  • Thời lượng từ hóa và số lần từ hóa cần thực hiện
  • Yêu cầu khử từ giữa các lần từ hóa
  • Cường độ dòng điện từ hóa
  • Phương pháp cân bằng từ trường nếu sử dụng từ hóa đa hướng
  • Phương pháp áp dụng hạt từ tính: liên tục hoặc từ trường dư

Các thông số này sẽ khác nhau tùy thuộc vào vật liệu, hợp kim và hình dáng của bộ phận được kiểm tra. Nhân viên cấp III có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các chi tiết của từ hóa đã được xác định, cũng như đảm bảo rằng các thanh tra viên thực hiện các kỳ kiểm tra thực tế được đào tạo phù hợp để thực hiện công việc của họ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể chứng minh với các thanh tra viên Nadcap rằng các bộ phận của bạn đang được từ hóa đúng cách.

Thiết bị liên quan đến bài viết

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .