Webinar: Kiểm tra dòng điện xoáy cho mối hàn thép không gỉ

Webinar này được tổ chức bởi ASNT (Hiệp hội Kiểm tra Không phá hủy Hoa...

Webinar: Kiểm tra ECT và Tube testing trong ngành dầu khí

Các lợi thế khi sử dụng kiểm tra dòng điện xoáy trong ngành dầu khí...

ASNT Webinar – Đầu dò HTHA và kỹ thuật kiểm tra với TFM

Nội dung Webinar Việc phát hiện sớm thiệt hại ăn mòn xâm thực hydro ở...

Webinar về Giải pháp kiểm tra Tube testing

Talcyon là công ty về thiết bị Phản xạ xung âm APRIS, muốn mời các...

Webinar: kiểm tra Phased Array thật dễ dàng

Nhiều ngành công nghiệp ngày càng sử dụng các mối hàn austenitic và mối hàn...