Webinar về Giải pháp kiểm tra Tube testing

Talcyon là công ty về thiết bị Phản xạ xung âm APRIS, muốn mời các bạn đang sử dụng thiết bị kiểm tra Tube Testing tham dự webinar giới thiệu về giải pháp kiểm tra ống mới và các cải tiến trên phần mềm TubePro quen thuộc cũng như các khách hàng đang sử dụng thiết bị kiểm tra đường ống từ Olympus, Eddyfi, GE…

Xin mời đăng ký tại đường link www.talcyon.com/webinar
Thời gian: 1 tháng 9 – 1pm (Giờ Việt Nam)

Nội dung tiếng Anh bên dưới:

Talcyon would like to invite you to our very first webinar session.

We will be showcasing our Tubular Mapping Solution.

Our latest software development that will help you improve your tube inspection experience and productivity throughout the tube mapping process.

Do join us by registering using the link below.

Webinar Date & Time: Tuesday, September 1st, 2020 – 2pm (GMT+8)
Register now at www.talcyon.com/webinar

We are looking for companies who does a lot of tube mapping, also preferably customers who are using Olympus MS5800.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .