EVIDENT điều chỉnh cơ cấu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Evident được thành lập như một công ty độc lập vào tháng 4 năm 2023,...

Olympus chuyển giao Evident sang quỹ quản lý Bain Capital để đẩy nhanh sự phát triển và đổi mới.

Tokyo, ngày 29 tháng 8 năm 2022 Olympus Corporation (“Olympus”) và EVIDENT Co., Ltd. (“Evident”),...

Thành lập công ty Evident trực thuộc Olympus

Đầu năm 2021, Olympus đã công bố kế hoạch tổ chức lại Bộ phận Giải...

10 điều thú vị về thiết bị kiểm tra không phá hủy từ Olympus

Kỷ niệm 100 năm Olympus Để kỷ niệm 100 năm thành lập Olympus, hãy điểm...