Chọn IQI khi kiểm tra chụp ảnh phóng xạ

Khi chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, các tiêu chuẩn thường yêu cầu phải đặt...

An toàn cho nhân viên chụp ảnh phóng xạ

Các nguồn phóng xạ đem lại nhiều lợi ích cho con người qua các ứng...

So sánh chi phí và đặc điểm của 5 phương pháp kiểm tra NDT phố biến

Không có phương pháp NDT duy nhất nào áp dụng cho tất cả các ứng...

Những thuật ngữ kiểm tra không phá hủy mối hàn

Giới thiệu Tất cả chúng ta đều dùng nhiều thuật ngữ khác nhau trong lĩnh...

Danh sách các công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) tại Việt Nam

Cập nhật: 25/6/2019 Thông tin về các phương pháp kiểm tra không phá hủy Mã...