Kiểm tra mối hàn ống Boiler Tube sử dụng COBRA với Phased Array thay thế cho Chụp ảnh phóng xạ

Các thách thức khi kiểm tra mối hàn trên ống boiler Khi kiểm tra các...

Đánh giá kích thước khiếm khuyết sử dụng kiểm tra siêu âm chính xác tới mức nào?

Proceedings of ASME PVP Conference:July 2004, San Diego, CaliforniaPVP2004-2811 Tổng quát Các đường ống hiện...

Nứt ngang (Transverse Cracking) trong kiểm tra mối hàn siêu âm thủ công và tự động

Trích yếu Không thể xem nhẹ khả năng vết nứt và các lỗ hổng khác...

Tổng quan về phương pháp kiểm tra TOFD – Siêu âm nhiễu xạ theo thời gian truyền sóng

Tổng quan về phương pháp kiểm tra TOFD TOFD là một ứng dụng của siêu...

Sử dụng ToFD trong kiểm tra mối hàn nhiệt ống HDPE

Tổng quan về kiểm tra ống HDPE Thông thường hiện nay các nhà thi công...

Kỹ thuật TOFD quét song song

Tổng quan Hầu hết các kiểm tra TOFD tiêu biểu được thực hiện với các...