Kỹ thuật TOFD quét song song

Tổng quan

Hầu hết các kiểm tra TOFD tiêu biểu được thực hiện với các đầu dò phát và thu ở hai bên mối hàn và quét chuyển động song song với trục hàn. Mục đích chính của quá trình quét “vuông góc” (được xác định bởi mối hàn) là thực hiện kiểm tra mối hàn nhanh chóng và đơn giản. Kỹ thuật này có thể cho vị trí khuyết tật trong trục quét, độ dài, chiều cao của chỉ thị và thông tin mô tả khuyết tật. Một trong những điểm yếu của kỹ thuật này là thiếu vị trí từ tâm mối hàn. Thông tin này thường thu được bằng kỹ thuật bổ xung như siêu âm xung-vọng.

Việc quét TOFD song song, với hướng quét và chùm tia giống nhau ít được sử dụng hơn vì lý do là không thể bao phủ được toàn bộ chiều dài của mối hàn, hơn nữa mô hình chuyển động phức tạp hơn cần một cơ chế quét đặc biệt cũng như tăng độ phức tạp của dữ liệu đầu ra. Kỹ thuật này chỉ cho thấy các lợi ích khi khi nó có thể được thực hiện dễ dàng.

Thiết lập quét mối hàn “vuông góc” điển hình và dữ liệu thu thập được. Dữ liệu của mối hàn bắt đầu từ vị trí quét cho tới vị trí kết thúc xuống mối hàn. Vị trí của bộ mã hóa và hướng quét được đánh dấu bằng mũi tên.

Thiết lập quét song song “song song” và Thu thập Dữ liệu. Dữ liệu là mặt cắt của mối hàn từ khi bắt đầu tới khi kết thúc qua mối hàn. Vị trí của bộ mã hóa và hướng quét được đánh dấu bằng mũi tên.

Ưu điểm TOFD quét song song (với đường hàn)

Mặc dù quét mối hàn sử dụng TOFD vuông góc có thể cho phép đo độ sâu khá chính xác, khi quét song song sẽ cung cấp thông tin độ sâu chính xác hơn cũng như thông tin khuyết tật và vị trí tương đối so với tâm mối hàn. Khi quét vuông góc, cần các kỹ thuật bổ xung để định vị chỉ thị. Trong khi quét song song vị trí tương đối theo trục Index được xác định chắc chắn bằng cách xác định đỉnh thời gian tối thiểu, tương ứng với khi chỉ thị được căn giữa hai đầu dò. Vì những lý do trên mà kỹ thuật này thường được sử dụng trong kiểm tra kích cỡ vết nứt quan trọng, cũng như theo dõi thay đổi, nói cách khác, theo dõi vết nứt và sự phát triển cho đến khi nó đạt tới mức độ nghiêm trọng và tại thời điểm đó nó được sửa chữa hoặc thay thế. Vì những lý do này kỹ thuật thường được thực hiện kiểm tra các thành phần quan trọng có chi phí tốn kém khi sửa chữa, thường là trong ngành công nghiệp năng lượng. Kỹ thuật cũng cho phép thu thập thêm thông tin do nhiễu xạ xảy ra trên toàn bộ chiều cao vết nứt thay vì chỉ ở phần đỉnh.

Sản phẩm sử dụng trong bài viết

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .