Làm thế nào để phát hiện thuốc giả, sữa giả, kém phẩm chất

Thiết bị phân tích nhiễu xạ X-Ray (XRD) của Olympus là thiết bị chuyên dụng để phát hiện thuốc giả, sữa giả hay các hợp chất không xác định như chất gây nghiện, ma túy. Thiết bị được thiết kế để có thể sử dụng ngoài hiện trường cũng như trong môi trường thí nghiệm, cho […]

Xác định nồng độ kim loại trong nước thải công nghiệp

Nhanh chóng xác định nồng độ các kim loại trong nước thải công nghiệp Kim loại từ nước thải công nghiệp có thể gây ô nhiễm sông và hồ và môi trường. Các kim loại nặng xuất phát từ nước thải có khả năng gây nhiễm độc cho nhiều sinh vật sống dưới nước và […]

Sử dụng Vanta XRF trong kiểm tra hàng hóa tiêu dùng và RoHS

Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) cầm tay Vanta sử dụng cho cho RoHS và An toàn của hàng hóa tiêu dùng mang lại sự tin cậy khi sàng lọc các kim loại độc hại. Máy phân tích Vanta cung cấp các phân tích hóa học ngay tại chỗ để tìm kiếm các kim […]

Bảng thống kê các ứng dụng của XRF và XRD

Thiết bị kiểm tra XRD ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường

Handheld XRF Mobile XRF Specialized XRF Mobile XRD Benchtop XRD & XRF On-Line XRF Alloy QA/QC DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer FOX-IQ Petrochemical & Power DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer X-5000 MESA 7220 FOX-IQ Precious Metals DELTA Precious Metals Handheld XRF Analyzer GoldXpert Scrap, Recycling, Metal, Glass, & Plastics DELTA Scrap […]

Các ứng dụng phân tích nhiễu xạ tia X (XRD)

The BTX II is a small, low cost benchtop combined XRD-XRF system. It is easy to use and has an overall low cost-of-ownership offering fast analysis of a variety of sample types – pharmaceuticals, agriculturals, hazardous materials, minerals & ores, petrochemicals and more. The BTX II ‘s high quality data and speed of analysis delivers […]

Các ứng dụng của thiết bị phân tích nhiễu xạ tia X di động (XRD)

Portable XRD/XRF has completely revolutionized geochemical exploration, mine grade control, metallurgical and process analysis, on-site HAZMAT inspections and in-field counterfeit pharmaceutical determinations. The TERRA’s high quality data and speed of analysis delivers quantitative real-time compositional chemistry, right at the point of the sample location, where you need it most. Mining & Ores Iron Ore – […]

Các ứng dụng của dòng sản phẩm XRF để bàn X-5000

X-5000 Application Range Elemental Analysis in Petrochemical Fluids and Hydrocarbons The X-5000 analyzer provides accurate determination of trace to percent levels of elements in fuels, oils, and lubricants. This powerful, field-portable analytical instrument is used in a wide variety of industries to identify elements and determine the actual elemental concentrations present in a variety of […]

Kiểm tra sản phẩm tiêu dùng và RoHS sử dụng thiết bị XRF cầm tay

Thiết bị kiểm tra XRF phục vụ cho kiểm tra tiêu chuẩn an toàn người tiêu dùng và RoHS (Consumer Safety & RoHS) cho phép kiểm tra các sản phẩm tiêu dùng, đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Phương pháp kiểm tra đơn giản, […]

Những ứng dụng của phân tích quang phổ phát xạ

DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer DELTA Handheld XRF PMI analyzers provide non-destructive alloy analysis to rapidly and accurately identify alloy grades and measure metal composition. Perform PMI inspections and QA / QC testing in seconds, from simple grade ID to specification quality control, from incoming material inspection to end-product verification.View Product DELTA Consumer […]