EVIDENT điều chỉnh cơ cấu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng


Evident được thành lập như một công ty độc lập vào tháng 4 năm 2023, bao gồm doanh nghiệp Giải pháp Khoa học trước đây thuộc tập đoàn Olympus, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công ty mới của tập đoàn.

Giữ vững các thành quả đã được chứng minh khi cung cấp các giải pháp hình ảnh, thiết bị đo lường và phân tích, Evident xin thông báo về việc tổ chức lại cơ cấu công ty thành hai đơn vị kinh doanh và kết hợp năng lực trong các công nghệ:

Việc tái tổ chức này sẽ giúp củng cố vị trí dẫn đầu trong đổi mới và sáng tạo Evident trong các giải pháp kính hiển vi và đo lường, đồng thời sẽ cho phép Evident tận dụng sức mạnh tổng hợp trong R&D và các khả năng khác để phát triển các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tiên tiến đáp ứng tốt nhất mong đợi và nhu cầu của khách hàng.

Link bài gốc

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .