Phần mềm Talcyon Tube Sheet Mapping

Phần mềm lập bản đồ ống (TMS) là một giải pháp được thiết kế đặc biệt giúp công việc tạo bố cục và ghi nhãn của các ống trên tấm ống chính xác và đơn giản đến không ngờ. Đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc kiểm tra ống và xuất báo cáo bảo trì, TMS cho phép thực hiện báo cáo chuyên nghiệp hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tube Mapping Solution (TMS) is a software solution designed specifically to produce an accurate layout and labelling of tubes on a tube sheet. Collectively needed for tube inspection and maintenance reporting, TMS offers user-friendly features that allow companies to carry out their reporting faster and more efficiently.

Liên hệ nhận báo giá