Đầu dò kiểm tra dòng điện xoáy vật liệu nhựa sử dụng với Motor xoay đầu dò

Đầu dò sử dụng với Scanner xoay có thiết kế đầu bằng nhựa dẻo, có thể mở rộng với cán bằng thép không gỉ, bao gồm sê-ri SUB, sê-ri SPO-5965, sê-ri SPO-3564 và sê-ri tiêu chuẩn.

The rotating plastic scanner probes section features a variety of expandable plastic-tip probes and stainless-steel backshell probes, including the SUB series, SPO-5965 series, SPO-3564 series, and standard series.

Liên hệ nhận báo giá