Dầu mang pha hạt từ ZChek Z801

Z-801 có nguồn gốc từ dầu mỏ tinh luyện cao, hầu như không có mùi nhằm cải thiện sự thoải mái cho người vận hành, đồng thời điểm chớp cháy cao và độc tính thấp làm giảm mối lo ngại liên quan tới EHS.

Z-801 is made with highly refined petroleum oil with virtually no odor for improved operator comfort, while the high flash point and low toxicity reduce EHS concerns.

Liên hệ nhận báo giá