Bột từ nhuộm đỏ phương pháp ướt ZChek NF Red

Zchek NF Red là bột từ tính màu đỏ được thiết kế để sử dụng trong phương pháp bột từ tính ướt không huỳnh quang gốc nước và gốc dầu, tăng cường độ tương phản trên các bề mặt xám, đen hoặc tối màu. NF Red có thể pha với dầu mang Z801 để tạo dung dịch gốc dầu hoặc chất điều hòa và chống rỉ sét ZChek WA9 để tạo dung dịch gốc nước.

ZChek NF Red is red dry powder, formulated to be used in wet method Magnetic Particle Inspection to detect discontinuities on light coloured surfaces for optimum colour contrast. NF Red may be suspended in either Z801 cart oil or in water. When water is used as vehicle, use conditioning agent – ZChek WA9

 KHẢ KIẾN   PHƯƠNG PHÁP ƯỚT 

Liên hệ nhận báo giá