Bột từ nhuộm đỏ ZChek NF Red

Zchek NF Red là bột từ tính màu đỏ được thiết kế để sử dụng trong phương pháp bột từ tính ướt không huỳnh quang, tăng cường độ tương phản trên các bề mặt xám, đen hoặc tối màu.

Zchek NF Red is red magnetic powder concentrate designed for usage in non fluorescent wet method preferred for good contrast on gray, black or dark surfaces.

Liên hệ nhận báo giá