Gông từ xách tay sử dụng nguồn pin MP-A2D

MP-A2D sử dụng cho kiểm tra từ tính theo phương pháp Yoke Method, để từ hóa một phần hoặc toàn bộ vật cần kiểm tra bằng cách đặt vị trí khuyết tật trong một từ trường được sản sinh bởi các điện cực. Phương pháp này cho phép phát hiện các khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt bằng từ trường dòng điện một chiều DC giúp kiểm tra các khuyết tật sâu dưới bề mặt tốt hơn.

Liên hệ nhận báo giá