Hệ thống kiểm tra ống với mối hàn ERW-TIS

Hệ thống siêu âm mối hàn ERW-TIS là hệ thống UT đa kênh hoàn toàn tự động, được cung cấp các cấu hình kiểm tra dựa trên tiêu chuẩn khác nhau như API 5L, DEP, v.v. Hệ thống có thể đáp ứng cho kiểm tra sản xuất Inline và Off-line. Các hệ thống của chúng tôi cung cấp có tốc độ kiểm tra cao 25m/phút với độ nhạy và độ lặp lại tuyệt vời.

ERW-TIS is a fully automated multi-channel UT system, is offered in various test configurations based on testing various standards like API 5L, DEP, etc. This system is offered for both inline & offline installation. Our system offers a high testing speed of 25m/min with best-in-class sensitivity & repeatability.

Liên hệ nhận báo giá