Đầu dò siêu âm Phased Array mảng biến tử kép DMA/DLA/TRL

Dòng sản phẩm mới với đầu dò và nêm được thiết kế để mở rộng phạm vi ứng dụng của bộ quét COBRA cho các vật liệu cản âm.

A new probe and wedge series has been created to extend the use of the COBRA scanner to difficult-to-penetrate materials. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá