Đầu dò kiểm tra ống nhỏ TRL A25 sử dụng kèm với bộ quét COBRA

Dòng sản phẩm mới với đầu dò và nêm được thiết kế để mở rộng phạm vi ứng dụng của bộ quét COBRA cho các vật liệu cản âm.

A new probe and wedge series has been created to extend the use of the COBRA scanner to difficult-to-penetrate materials.