Đầu dò siêu âm Phased Array mảng biến tử kép kiểm tra mối hàn

Đầu dò mảng ma trận kép (DMA) bao gồm hai đầu dò mảng ma trận cùng một cổng kết nối có khả năng thực hiện truyền-nhận chùm âm dọc theo đầu dò (TRL). Các đầu dò này đặc biệt hữu ích khi kiểm tra mối hàn các đường ống có lớp phủ hoặc vật liệu có độ suy hao cao.

Dual matrix array (DMA) probes consist of two matrix array probes wired to the same connector with the capacity to perform transmit-receive longitudinal (TRL) sound beams. They are particularly helpful when testing cladded pipes or highly attenuating materials.

 

Liên hệ nhận báo giá