Hệ thống kiểm tra ống quay tự động (RTIS)

RTIS sử dụng công nghệ siêu âm mảng pha để kiểm tra toàn bộ phần thân của các ống. Hệ thống dựa trên khái niệm “Nêm nước” sử dụng ốp để duy trì một khoang chứa nước ổn định, cung cấp khả năng truyền sóng siêu âm và giúp giảm đối đa phần ống không kiểm tra được.

The RTIS uses phased array technology to inspect the full body of tubes. The system is based on the “Water Wedge” concept using a membrane to maintain a permanent and stable water chamber providing a fast coupling and short untested length.

Liên hệ nhận báo giá