Hệ thống kiểm tra ống LSAW-TIS

Ống hàn hồ quang chìm theo chiều dọc (LSAW) được sản xuất bằng cách uốn các tấm thép, sau đó ghép các cạnh bằng cách sử dụng mối hàn hồ quang chìm hai mặt. Các đường ống được sử dụng phổ biến trong ngành dầu khí vận chuyển đường dài.

Longitudinal submerged arc welded (LSAW) tubes are manufactured by bending and molding steel plate and then joining the edges using a double-sided submerged arc weld. They are commonly used in the oil and gas industry for long-distance hydrocarbon transport pipelines.

Liên hệ nhận báo giá