Thiết bị quét kiểm tra thành ống MFE Pipescan

Thiết bị quét thành ống MFE PipeScan sử dụng nguyên lý Magnetic Flux Leakage (MFL) để tìm kiếm khuyết tật trong thành đường ống, có khả năng kiểm tra ống từ 5” với tốc độ tới 1 mét trên giây.

The MFE PipeScan utilizes Magnetic Flux Leakage (MFL) technology to find defects in pipelines and can inspect pipes with a diameter of 5” and up at a speed of up to 3 feet per second.

Liên hệ nhận báo giá