Hệ thống kiểm tra cánh quạt điện gió (WBIS)

WBIS là giải pháp kiểm tra cánh quạt điện gió tự động dành cho các công ty sản xuất trong ngành năng lượng gió, sử dụng công nghệ kiểm tra siêu âm mảng pha (PAUT) kết hợp với cobot.

WBIS – Wind Blade Inspection System is a unique autonomous wind blade inspection solution for manufacturers in the wind power industry, using phased array ultrasonic testing (PAUT) and cobot technologies.

Liên hệ nhận báo giá