Đầu dò siêu âm Phased Array vùng chết ngắn

Đầu dò “gần bề mặt” có vùng chết rút ngắn ở cả hai phía của đầu dò (1,5 mm giữa tâm của biến tử đầu tiên hoặc cuối cùng và mép vỏ). Chúng rất phù hợp để kiểm tra vật liệu tổng hợp và được sử dụng để kiểm tra quét C vật liệu tổng hợp (tách lớp, không liên kết và rỗ khí).

Near-wall probes offer a shortened dead zone at both ends of the probe (1.5 mm between center of first or last element and housing edge). They are well suited for composite channel inspections and are used for C-scan inspections of composites (delamination, disbonding, and porosity).

Liên hệ nhận báo giá