Đầu dò siêu âm Phased Array kích thước nhỏ gọn

Các đầu dò nhỏ gọn cho phép tiếp cận các vị trí chật hẹp (Đầu dò A00 có kích thước 8 × 8 mm).

Small-footprint probes offer access to confined areas (A00 probe has an 8 × 8 mm footprint).

Liên hệ nhận báo giá