Hệ thống kiểm tra bánh xe lửa tự động (WIS)

Các đầu dò mảng pha sử dụng trên Hệ thống kiểm tra bánh xe tàu sẽ kiểm tra vành, mặt lốp và mặt ngoài từ cả hai phía trong vòng chưa đầy một phút.

The Wheel Inspection System’s phased array probes inspect the rim, from the tread and one face, in addition to the hub from both sides in less than one minute.
VIỆT

Liên hệ nhận báo giá