Đầu dò siêu âm Phased Array kiểm tra mối hàn

Đầu dò siêu âm phased array kiểm tra mối hàn với cáp thoát phía trước hoặc phía trên để có thể dễ dàng lắp trên các bộ quét kiểm tra siêu âm. Những đầu dò này phù hợp cho việc kiểm tra thủ công và tự động mối hàn. Đầu dò và nêm siêu âm mảng pha Series A31 và A32 MỚI đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa việc kiểm tra mối hàn với 2 lựa chọn về kích thước, đồng thời cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu.

Weld inspection probes offer housings combined with a front or top exit cable to avoid interference with the scanner probe holder. These probes are suitable for manual and automated inspections of welds. The NEW A31 and A32 Weld Series phased array probes and wedges simplify and standardize weld inspections with fewer designs, and improved signal-to-noise ratio.

Liên hệ nhận báo giá