Hệ thống kiểm tra thanh ray đường sắt (ARIS)

Hệ thống kiểm tra thanh ray đường sắt tự động (RIS/ARIS) được xây dựng để đạt và vượt quá các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng trong sản xuất đường ray tàu. Giải pháp sử dụng đầu dò siêu âm Phased Array được tích hợp vào hệ thống kiểm tra hoàn toàn tự động để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt khi kiểm tra toàn bộ thể tích đường ray.

Automated in-line Rail Inspection System (RIS/ARIS) is built to comply with and exceed the international standards used in rail manufacturing. The solution uses ultrasonic phased technology probes integrated into fully automated testing systems to meet stringent requirements for volume inspection.

Liên hệ nhận báo giá