Đầu dò siêu âm Phased Array

Các đầu dò Phased array chuyên biệt cho từng ứng dụng với dải tần số từ 0.5 MHz tới 18 MHz và có thể có từ 8, 16, 32, 64, hay 128 biến tử. Một số đầu dò đặc biệt có thể được thiết kế tới hàng trăm biến tử.

Liên hệ nhận báo giá