Đầu dò Phased Array kiểm tra ăn mòn do xâm thực Hydro nhiệt độ cao (HTHA Probe)

Đối với các ứng dụng kiểm tra nứt do xâm thực hydro ở nhiệt độ cao (HTHA), các đầu dò Dual Line Array ™ và phương pháp lấy nét tổng thể (TFM) là kỹ thuật tối ưu khi có thể cung cấp góc quét bao phủ tốt hơn, phạm vi nét mở rộng và tín hiệu được cải thiện ngay cả khi khi sử dụng ở mức khuếch đại cao.

For high-temperature hydrogen attack (HTHA) applications, these optimized Dual Linear Array™ and total focusing method (TFM) probes offer a wider sweeping angle, an expanded focusing range, and an improved signal response when used at high gain. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá