Đầu dò dòng xoáy mảng pha TXE cho tube testing

Dòng đầu dò TXE mới rất phù hợp trong việc phát hiện các vết nứt theo vòng quanh chu vi, đặc biệt là những vết nứt nằm ở rìa của giá đỡ hoặc tấm ống. Hiển thị đầu ra là hình ảnh C-Scan trực quan. Ngoài ra, đầu dò TXE còn có thể được sử dụng để quét toàn bộ chiều dài của ống với tốc độ quét rất cao.

The new TXE probe series is the best at detecting circumferential cracks, particularly those located at the edge of supports or tube sheets. The output display is an intuitive C-scan image, and in addition, the probe can be used to scan the whole length of the tube at very high speeds. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá