Bộ quét phim kỹ thuật số HPX-1 Plus

Thiết bị quét phim kỹ thuật số Carestream INDUSTREX HPX-1 Plus CR System được thiết kế lại từ đầu cho những ứng dụng kiểm tra không phá hủy.

Liên hệ nhận báo giá