Đầu dò kiểm tra độ dày qua lớp gỉ mục EMAT E110-SB sử dụng nguyên lý từ giảo

Đầu dò EMAT đơn biến tử sử dụng nguyên lý từ giảo truyền và nhận sóng âm

Liên hệ nhận báo giá