Thiết bị phân tích XRF tự động Vanta iX

Hệ thống tự động kiểm soát 100% chất lượng của ống, thanh và phôi hợp kim thông qua xác định vật liệu và phân tích nguyên tố bằng cách tích hợp XRF vào dây chuyền sản xuất của bạn. Hoạt động liên tục 24/7 giúp tối ưu hóa quy trình công nghiệp để tăng năng suất và kiểm soát chất lượng.

Olympus in-line XRF systems enable 100% quality inspection of alloy tubes, rods, and billets through material identification and elemental analysis by implementing XRF into your production line. Continuous 24/7 operation provides industrial process optimization for increased productivity and quality control.

Liên hệ nhận báo giá