Dòng sản phẩm Vanta cho kiểm soát môi trường

Máy phân tích XRF cầm tay Vanta phân tích đất đa và trầm tích cung cấp dữ liệu đánh giá và xử lý môi trường nhanh chóng, chính xác. Sử dụng đơn giản, máy phân tích Vanta rất chắc chắn cho các ứng dụng hiện trường khó khăn nhất.

Vanta handheld XRF analyzers for soils and sediment analysis provide fast, accurate environmental remediation and assessment data. Simple to use, Vanta analyzers are rugged for the most demanding field applications.

Liên hệ nhận báo giá
Mã: VANTA-GEOCHEM Danh mục: , Từ khóa: , , ,