Thiết bị phân tích XRD xách tay TERRA

Thiết bị XRD di động TERRA là thiết bị XRD đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bằng pin closed-beam portable XRD, cung cấp khả năng phân tích phase ID kết hợp với phân tích XRF của các nguyên tố từ Ca – U. Kỹ thuật chuẩn bị mẫu với trọng lượng tối thiểu và năng chứa đặc biệt giúp phân tích nhanh cho cho kết quả XRD và XRF ngay tại hiện trường.