Thiết bị phân tích XRF cầm tay Vanta Element

Dòng máy phân tích XRF cầm tay Vanta Element™ mang tới tốc độ, độ chắc chắn và khả năng kết nối tuyệt vời trong hai cấu hình máy hiệu quả về chi phí. Máy phân tích Vanta Element cung cấp nhận diện hợp kim ở giá thành thấp và Vanta Element-S có thêm khả năng phát hiện nguyên tố nhẹ. Thực hiện xác định vật liệu và mác hợp kim trong vài giây và dễ dàng so sánh các hợp kim khi phân loại phế liệu tái chế và trong sản xuất kim loại.

The Vanta Element™ handheld XRF analyzer series offers speed, ruggedness, and connectivity in two cost-effective models. The Vanta Element analyzer delivers affordable alloy ID, and the Vanta Element-S analyzer offers affordable alloy ID with light element detection. Perform material and grade identification in seconds and easily compare alloys for scrap recycling and metal manufacturing.

Liên hệ nhận báo giá