Kiểm tra ngoại vật trong may mặc RV-5030B

Kiểm tra phát hiện khuyết tật trong các sản phẩm nhỏ hoặc phát hiện kim loại trong giầy, túi xách hay các sản phẩm may mặc trước khi xuất xưởng.