Dòng sản phẩm chụp quét cắt lớp điện toán GX

Dòng sản phẩm Computed Tomography GX series sử dụng trong phòng thí nghiệm, ứng dụng để kiểm tra CT 3D tốc độ siêu cao và độ phân giải chi tiết. Phương pháp quét Sample-Stationary cho phép quét CT scans chỉ trong 8 giây ở chế độ nhanh nhất, độ phân giải tối thiểu là 4.5 μm.

Liên hệ nhận báo giá