Hệ thống X-Ray kiểm tra chi tiết thép đúc

Hệ thống kiểm tra sử dụng X-Ray công nghiệp tùy biến theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống giúp kiểm tra các thành phần được đúc bằng thép, phát hiện các vết nứt, tạp chất, ngót co, xỉ, rỗ khí v.v.

Customized X-Ray inspection systems to inspect steel-casted components for internal cracks, inclusions, porosities, and so on, according to the requirement of the customer.

Liên hệ nhận báo giá