Phim chụp ảnh phóng xạ công nghiệp chất lượng cao INDUSTREX

“Tiêu chuẩn vàng” của phim X-Ray sử dụng trong kiểm tra không phá hủy đa dạng về chủng loại.

The “gold-standard” in NDT X-ray film imaging. Choose from a wide range of film and packaging options.

Liên hệ nhận báo giá