Bộ quét kiểm tra siêu âm ăn mòn và mối hàn MapScanner

MapSCANNER là bộ quét ăn mòn 2 trục bán tự động, khi sử dụng kết hợp với các đầu dò kiểm tra ăn mòn như HydroFORM hay Dual Linear Array (DLA) sẽ mang lại một giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả để mã hóa và lập bản đồ ăn mòn và kiểm tra khuyết tật cho vật liệu.

The MapSCANNER is a semiautomated, 2-axis corrosion inspection scanner. When combined with the HydroFORM or Dual Linear Array (DLA) phased array corrosion mapping solutions, it is a powerful, efficient tool for C-Scan imaging of remaining wall thickness and mid-wall anomalies. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá