Chỉ thị chất lượng định lượng FSI cho kiểm tra từ tính (thay thế QQI)

Các chỉ báo cường độ trường (FSI) của PROMAG là sản phẩm tương thích với QQI và được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm theo theo tiêu chuẩn ASTM 5371.

PROMAG’s Field Strength Indicators (FSI) are designed, manufactured and tested according to QQI under ASTM 5371.

Liên hệ nhận báo giá