Chất hiện dạng bột khô ZChek D90

ZChek-D90 là loại bột mịn, trắng, linh hoạt, được sử dụng làm chất hiện dạng bột khô có độ nhạy cao để kiểm tra thẩm thấu. Bột được cung cấp ở dạng sẵn sàng để sử dụng và tạo thành một lớp màng mỏng trên các bộ phận cho phép tăng cường khả năng phát hiện các chỉ thị siêu mịn.

ZChek-D90 is a free-flowing, white, fluffy powder used as a high sensitivity dry powder developer for penetrant inspection. It is supplied ready to use and forms a thin film on parts which enables it to enhance indications of ultra-fine discontinuities.

Liên hệ nhận báo giá