Đèn LED UV ánh sáng đen treo trần ZUV-20

Đèn LED ánh sáng đen treo trần ZUV-20 được thiết kế không phát tia UV-B và hầu như không phát ra ánh sáng nhìn thấy được. Đèn được sử dụng treo cố định và điều chỉnh độ cao dễ dàng.

ZUV-20 Flood light lamp is designed to be 100% free from UV-B and the LED’s emit almost no visible light. The light can be used by means of height adjustable fixture.

Liên hệ nhận báo giá